Salmenta Anbulantea arautzen duen Ordenantza – Hasierako onarpena

2021eko urtarrilaren 25ean, Udalaren Osoko Bilkurak hasierako onarpena eman zion Salmenta Anbulantea arautzen duen Ordenantzari.

Aurrekoa kontuan hartuta, jendaurrean jarriko da aipatutako testua, oro har, eta interesdunei entzunaldia ematea, hogeita hamar egun balioduneko epean, iragarkia Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik. Epe horretan, edonork aurkeztu ahal izango ditu alegazioak, erreklamazioak, iradokizunak eta ekarpenak.

Azalpen-aldi hori amaitutakoan, osoko bilkurak edozein alegazio, erreklamazio, iradokizun edo ekarpen ebatziko du, hala badagokio, testuari behin betiko onespena emateko eta, ondoren, Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean osorik argitaratzeko. Hitzarmena osorik argitaratzen denetik hamabost egun baliodun igaro ondoren jarriko da indarrean, TAOLen 70.2 artikuluan xedatutakoa betez.

Alegaziorik, erreklamaziorik, iradokizunik edo ekarpenik aurkezten ez bada, une horretara arte behin-behinekoa izan den testua behin betikotzat joko da, osoko bilkuraren beste erabakirik behar izan gabe. Nolanahi ere, osorik argitaratuko da Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean, eta hura osorik argitaratu eta hamabost egun baliodun igaro arte egongo da indarrean.

Ordenantza hau Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70. artikuluaren 2. paragrafoan aurreikusitakoarekin bat etorriz jarriko da indarrean, eta bere indarraldia mugagabea izango da. Horrela, aurreko Ordenantza indargabetuko da.

Hasierako onarpena

Utzi erantzuna

Zure helbide elektronikoa ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.